تاریخ : دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ 15 شوال 1443 Monday, 16 May , 2022
9

درباره ما

  • 12:05
  • 16 مهر 1399

«پایگاه خبری یقین»

(در نوبت بررسی هیئت محترم نظارت بر مطبوعات)

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهرداد دهقانی
سردبیر: عصمت دهقانی
زمینه فعالیت: سیاسی و فرهنگی
ایمیل مدیرمسئول: